Ugovor o najmu Opšti ugovor


1. IDEAL RENT A CAR – IDEAL GROUP D.O.O. (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje vozilo navedeno na prednjoj strani ovog ugovora Najmoprimcu (u daljem tekstu: Korisniku usluga) na vrijeme i uz uslove određene ovim ugovorom.

2. Korisnik usluga se svojeručnim potpisom obavezuje na prihvatanje i poštovanje sledećih opštih uslova, kao i preuzimanje svih prava i obaveza koje proističu iz ovog ugovora:
a) da ima minimum 22 godine starosti i važeću vozačku dozvolu staru najmanje 2 godine;
b) da preuzima vozilo na korišćenje u potpuno ispravnom stanju, sa zatečenim stanjem goriva u rezervoaru i svim potrebnim dokumentima o vozilu, kao i pratećim priborom;
c) ukoliko korisnik ne može na vrijeme da vrati vozilo, kao i ako želi produženje najma vozila, obavezan je da ga najkasnije 24 h prije isteka ovog ugovora najavi;
d) korisnik se obavezuje da će za vrijeme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i da će odmah po nastanku bilo kakvog kvara obavijestiti najbližu poslovnicu Najmodavca;
e) korisnik se obavezuje da iznajmljeno vozilo neće koristiti:- pod uticajem alkohola, narkotika ili bilo kojih drugih nedozvoljenih stimulansa,
– u protivzakonite svrhe (krivična djela, carinski prekršaji itd.),
– za plaćeni prevoz robe i putnika,
– za sportska takmičenja,
– da iznajmljena vozila koristi isključivo za svoje potrebe,
– da gore navedeno vozilo može dati na upravljanje isključivo licu koje je navedeno u ugovoru kao drugi vozač,
– da iznajmljeno vozilo ne optereti licima ili predmetima preko dozvoljene težine
– da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu Crne Gore bez predhodne saglasnosti Najmodavca,

3. U cijenu iznajmljivanja vozila uključeno je osiguranje trećih lica u slučaju nezgode, potpuno kasko osiguranje vozila u slučaju nezgode, osiguranje od krađe vozila (navedeno osiguranje ne važi za teritoriju Kosova).

4. Ukoliko u slučaju nepažnje dođe do oštećenja guma, felni i donjeg stroja vozila ili pogonskog mehanizma vozila, a pri tome nije došlo do saobraćajnog udesa, korisnik usluga je duzan da isplati najmodavcu cjelokupni iznos troskova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cjenovniku za vrijeme trajanja popravke vozila.

5. Za gubitak dokumenata ili ključeva zaračunavamo odštetu od 500,00 €.

6. Bez obzira na otkupljenu odgovornost na iznajmljenom vozilu Korisnik usluga će snositi sve troškove popravke vozila ili čak tržišne cijene novog vozila, kao i troškove gubitka Ideal rent a car izazvane nekorišćenjem navedenog vozila u slučaju da:
– je šteta na vozilu izazvana pod uticajem alkohola ili droga,
– je šteta na vozilu izazvana namjerno ili grubom nepažnjom vozača (korišćenje van puteva i slično),
– vozač u trenutku udesa nije imao vozačku dozvolu ili da je namjerno ostavio u ugovoru lažne podatke o sebi i nevažeća dokumenta,

7. Korisnik se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegove osiguravajuće kuće time:
– što će se zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka saobraćajne nezgode,
– što neće napustiti oštećeno vozilo dok ne sačeka dolazak saobraćajne policije, preuzme službeni zapisnik o nezgodi, skloni vozilo sa mjesta nezgode i propisno ga obezbijedi,
– odmah obavijesti najbližu poslovnicu Najmodavca.

8. Propusti li Korisnik usluga da u slučaju nezgode ili oštećenja vozila ispuni sve obaveze navedene u Čl. 7 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog proizašle.

9. Bilo kakve izmjene ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obje ugovorne strane.

10. Korisnik usluga se obavezuje da će Najmodavcu uredno izmiriti sve obaveze i to:
– iznos za dnevni najam vozila po važećem cjenovniku,
– iznos novčanih kazni iznesenih protiv Korisnika usluga u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom Korisnika usluga tj. kršenjem saobraćajnih propisa,
– iznose sudskih i advokatskih troškova nastalih zbog sudske naplate potraživanja od Korisnika usluga,

11. Ukoliko Korisnik usluga izmiruje troškove najma kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše na ime organizacije koja je tu kreditnu karticu izdala.

12. U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je sud u Podgorici.